Pogosto zastavljena vprašanja

MESEČNA SLO - mesečna medkrajevna vozovnica Slovenija. Vozovnica velja v medkrajevnem prometu na avtobusu in vlaku.

MESEČNA SUB - mesečna samostojna mestna vozovnica. Vozovnica je na voljo brez predhodno kupljene medkrajevne vozovnice (MESEČNA SLO).

MESEČNA A+M SUB - mesečna doplačilna mestna vozovnica. Vozovnica je na voljo ob predhodnem nakupu oziroma izbiri medkrajevne vozovnice.

LETNA 12 SLO SUB D oz. Š - letna medkrajevna vozovnica Slovenija. Vozovnica velja v medkrajevnem prometu na avtobusu in vlaku. Oznaka D – dijak, Š – študent.

LETNA 12 SUB - letna samostojna mestna vozovnica. Vozovnica je na voljo brez predhodno kupljene medkrajevne vozovnice (LETNA SLO 12 SUB).

LETNA 12 A+M SUB - letna doplačilna mestna vozovnica. Vozovnica je na voljo ob predhodnem nakupu medkrajevne letne vozovnice. Oznaka D – dijak, Š – študent.

Cenik dijaških in študentskih subvencioniranih vozovnic je objavljen na spletni strani https://arriva.si/.

Prek spletne prodaje ijpp.arriva.si lahko kupiš enkratne, dnevne, tedenske, mesečne in letne enotne vozovnice.

Enkratna enotna vozovnica

 • Enosmerna vozovnica.
 • Nakup je možen 30 dni vnaprej za točno določen datum. Sistem samodejno preveri, če je na izbrani datum možno potovati na izbrani relaciji.
 • Uporaba vozovnice je možna od 0.00 do 23.59 na dan, za katerega je bila vozovnica kupljena.
 • Veljavnost vozovnice se šteje od prve validacije in je odvisna od razdalje potovanja: na razdalji do 50 km je časovna veljavnost 120 minut, na razdalji do 150 km je časovna veljavnost 300 min in na razdalji nad 150 km 600 minut.

Dnevna enotna vozovnica

 • Dvosmerna vozovnica.
 • Nakup je možen 30 dni vnaprej za točno določen datum. Sistem samodejno preveri, če je na izbrani datum možno potovati na izbrani relaciji.
 • Velja cel dan od 0.00 do 23.59. Zadnja dovoljena validacija je ob 23.59, potnik lahko z istim vozilom nadaljuje potovanje do cilja, ne glede na čas potovanja.
 • Cena: 2-kratnik enkratne vožnje.

Tedenska enotna vozovnica

 • Dvosmerna vozovnica.
 • Nakup je možen 30 dni vnaprej za točno določen teden.
 • Sistem ob prodaji vozovnice ne preverja možnosti potovanja na izbrani relaciji za vse dni v tednu, zato mora potnik sam preveriti ali je zagotovljeno potovanje na izbrani relaciji.
 • Velja od ponedeljka od 0.00 do nedelje do nedelje 23.59. Zadnja dovoljena validacija je v nedeljo ob 23.59, potnik lahko z istim vozilom nadaljuje potovanje do cilja, ne glede na čas potovanja.
 • Cena: 8-kratnik enkratne vožnje.

Neimenska prenosna mesečna enotna vozovnica

 • Dvosmerna neimenska vozovnica.
 • Nakup za tekoči mesec je možen vse dni v mesecu, za naslednji mesec pa od 21. dne v mesecu dalje.
 • Sistem ob prodaji vozovnice ne preverja možnosti potovanja na izbrani relaciji za vse dni v tednu, zato mora potnik sam preveriti ali je zagotovljeno potovanje na izbrani relaciji.
 • Velja od 0.00 ure prvega dne v mesecu, do 23.59 prvega delovnega dne v naslednjem mesecu in je prenosna. Zadnja dovoljena validacija je prvi delovni dan v naslednjem mesecu ob 23.59, potnik lahko z istim vozilom nadaljuje potovanje do cilja, ne glede na čas potovanja.
 • Cena: 32-kratnik enkratne vožnje.

Neimenska prenosna letna enotna vozovnica

 • Dvosmerna neimenska vozovnica.
 • Nakup je možen vse dni v letu.
 • Sistem ob prodaji vozovnice ne preverja možnosti potovanja na izbrani relaciji za vse dni v tednu, zato mora potnik sam preveriti ali je zagotovljeno potovanje na izbrani relaciji.
 • Velja 12 mesecev od meseca nakupa.
 • Cena: 8-kratnik neimenske prenosne mesečne vozovnice.

Imenska mesečna enotna vozovnica

 • Dvosmerna imenska vozovnica.
 • Nakup za tekoči mesec je možen vse dni v mesecu, za naslednji mesec pa od 21. dne v mesecu dalje.
 • Sistem ob prodaji vozovnice ne preverja možnosti potovanja na izbrani relaciji za vse dni v tednu, zato mora potnik sam preveriti ali je zagotovljeno potovanje na izbrani relaciji.
 • Velja od 0.00 ure prvega dne v mesecu, do 23.59 prvega delovnega dne v naslednjem mesecu in ni prenosna. Zadnja dovoljena validacija je prvi delovni dan v naslednjem mesecu ob 23.59, potnik lahko z istim vozilom nadaljuje potovanje do cilja, ne glede na čas potovanja.
 • Cena: 26-kratnik enkratne vožnje.

Imenska letna enotna vozovnica

 • Dvosmerna imenska vozovnica.
 • Nakup je možen vse dni v letu.
 • Sistem ob prodaji vozovnice ne preverja možnosti potovanja na izbrani relaciji za vse dni v tednu, zato mora potnik sam preveriti ali je zagotovljeno potovanje na izbrani relaciji.
 • Velja 12 mesecev od meseca nakupa.
 • Cena: 8-kratnik imenske prenosne mesečne vozovnice.

Do subvencionirane vozovnice si upravičen, če imaš bivališče najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja in se izobražuješ po javno veljavnih izobraževalnih ali študijskih programih s statusom:

 • dijaka do 27. leta starosti, če si se pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisali v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja;
 • udeleženca izobraževanja odraslih, če se izobražuješ po programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, do dopolnjenega 26. leta starosti, če se ne izobražuješ v skladu s predpisi o urejanju trga dela;
 • študenta do dopolnjenega 32. leta starosti, če sise pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisali v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje;

in v Republiki Sloveniji ali tujini nisi:

 • v delovnem razmerju ali ne opravljaš samostojne registrirane dejavnosti;
 • vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu;
 • poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

Šifro vloge lahko pridobite preko portala eUprave z vašim digitalnim potrdilom.

Aktivacijska koda vam preko spletne strani IJPP Arriva omogoči vpogled v vaš osebni profil, podaljševanje (npr. mesečnih, polletnih oz. v naslednjem šolskem/študijskem letu tudi letnih) IJPP vozovnic in nakupe produktov IJPP.

Aktivacijska koda kartice obenem tudi onemogoča zlorabo kartice. Na ta način sistem preveri, da ste res vi uporabnik določene kartice.

Aktivacijsko kodo pridobite osebno na stacionarnih blagajnah družb skupine Arriva Slovenija.

CUID je 17 mestna številka kartice.

Vozovnica se v sistem za validacijo vozovnic aktivira v roku do 1 ure po nakupu.

Preprodaja IJPP vozovnic se omogoči 21. v tekočem mesecu za naslednji mesec.

Sistem preverja veljavnost ter vrsto vloge in samodejno ponudi možne IJPP produkte za nakup, glede na podatke iz vloge in šolski status.

Dijaki in študenti, ki so upravičeni do dodatnih subvencij s strani občin, predlagamo da nakup izvedejo na prodajnih mestih IJPP, kjer bodo pri nakupu lahko uveljavili občinsko subvencijo. Spletna stran ijpp.arriva.si trenutno ne podpira nakup z uveljavitvijo dodatnih občinskih subvencij.

Seznam prodajnih mest skupine Arriva, kjer lahko uveljavljate dodatne subvencije s strani občin, najdete na spodnji povezavi:

Prodajna mesta

Na katero koli kartico, ki je v sistemu IJPP, se na osnovi potrjenih vlog lahko doda več subvencioniranih vozovnic. Nakup je v takih primerih možen samo na prodajnih mestih IJPP.

Predlagamo, da:

 • preverite ali ste vnesli pravilen datum veljavnosti kartice,
 • preverite ali ste presegli katerega izmed limitov (dnevni, mesečni, za spletne nakupe...),
 • preverite “SecureCode" oziroma “Verified by Visa" na svoji plačilni kartici,
 • preverite ostale vnesene podatke,
 • in da nakupa ne opravljajte v Internet Explorerju.

Izgubljeno kartico prekličeš na prodajnem mestu katerega koli prevoznika, ki ti ob preklicu izdela duplikat izgubljene kartice. Ob izdelavi duplikata se obstoječe vozovnice na kartici prepišejo na izdela duplikat.

Kartico prejmeš po pošti na naslov, ki je bil naveden ob naročilu kartice.

Če boste pri uporabi IJPP Arriva spletne prodaje naleteli na težave, ali če pri nakupu prek IJPP Arriva spletne prodaje potrebujete pomoč, se lahko obrnete na nas na enega izmed naslednjih načinov:


Delovniki: od 7.30 do 15.30 ure
T: (04) 2013 247

Za dodatne informacije lahko obiščete tudi naša prodajna mesta v času uradnih ur.

Naša spletna aplikacija uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vašo napravo, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje.